HLBOKO FRÉZOVANÉ STRIEKANÉ DVIERKA

Bizet 40

OBJEDNAŤ VÝFREZ BIZET 40
Bizet 40 - plný výfrez

plný výfrez

Bizet 40 - čielko zásuvky

čielko zásuvky

HLBOKO FRÉZOVANÉ STRIEKANÉ DVIERKA

Bizet 40

Hlboko frézované striekané dvierka Bizet 40
Bizet 40 - plný výfrez

plný výfrez

Bizet 40 - čielko zásuvky

čielko zásuvky

vitrína prázdna

Bizet 40 - vitrína prázdna

vitrína 6 okienok

Bizet 40 - vitrína 6 okienok

Technický výkres

Bizet 40 - technický výkres
Bizet 40 - technický výkres
Bizet 40 - technický výkres
OBJEDNAŤ VÝFREZ BIZET 40