HLBOKO FRÉZOVANÉ STRIEKANÉ DVIERKA

Bizet 65

OBJEDNAŤ VÝFREZ BIZET 65
Bizet 65 - plný výfrez

plný výfrez

Bizet 65 - čielko zásuvky

čielko zásuvky

HLBOKO FRÉZOVANÉ STRIEKANÉ DVIERKA

Bizet 65

Hlboko frézované striekané dvierka Bizet 65
Bizet 65 - plný výfrez

plný výfrez

Bizet 65 - čielko zásuvky

čielko zásuvky

vitrína prázdna

Bizet 65 - vitrína prázdna

vitrína 6 okienok

Bizet 65 - vitrína 6 okienok

Technický výkres

Bizet 65 - technický výkres
Bizet 65 - technický výkres
Bizet 65 - technický výkres
OBJEDNAŤ VÝFREZ BIZET 65