HLBOKO FRÉZOVANÉ STRIEKANÉ DVIERKA

Čajkovský

OBJEDNAŤ VÝFREZ ČAJKOVSKÝ
Čajkovský - plný výfrez

plný výfrez

Čajkovský - čielko zásuvky

čielko zásuvky

HLBOKO FRÉZOVANÉ STRIEKANÉ DVIERKA

Čajkovský

Hlboko frézované striekané dvierka Čajkovský
Čajkovský - plný výfrez

plný výfrez

Čajkovský - čielko zásuvky

čielko zásuvky

vitrína prázdna

Čajkovský - vitrína prázdna

vitrína 6 okienok

Čajkovský - vitrína 6 okienok

vitrína X s priečkou

Čajkovský - vitrína X s priečkou

X s priečkou frézovaná

Čajkovský - vitrína X s priečkou frézovaná

Technický výkres

Čajkovský - technický výkres
Čajkovský - technický výkres
Čajkovský - technický výkres
OBJEDNAŤ VÝFREZ ČAJKOVSKÝ