HLBOKO FRÉZOVANÉ STRIEKANÉ DVIERKA

Mirror

OBJEDNAŤ VÝFREZ MIRROR
Mirror - plný výfrez

plný výfrez

Mirror - čielko zásuvky

čielko zásuvky

HLBOKO FRÉZOVANÉ STRIEKANÉ DVIERKA

Mirror

Hlboko frézované striekané dvierka Mirror
Mirror - plný výfrez

plný výfrez

Mirror - čielko zásuvky

čielko zásuvky

vitrína prázdna

Mirror - vitrína prázdna

vitrína 6 okienok

Mirror - vitrína 6 okienok

vitrína X bez priečky

Mirror - vitrína X bez priečky

vitrína X s priečkou

Mirror - vitrína X s priečkou

Technický výkres

Mirror - technický výkres
Mirror - technický výkres
Mirror - technický výkres
OBJEDNAŤ VÝFREZ MIRROR