HLBOKO FRÉZOVANÉ STRIEKANÉ DVIERKA

Ramona

OBJEDNAŤ VÝFREZ RAMONA
Ramona - plný výfrez

plný výfrez

Ramona - čielko zásuvky

čielko zásuvky

HLBOKO FRÉZOVANÉ STRIEKANÉ DVIERKA

Ramona

Hlboko frézované striekané dvierka Ramona
Ramona - plný výfrez

plný výfrez

Ramona - čielko zásuvky

čielko zásuvky

vitrína prázdna

Ramona - vitrína prázdna

vitrína 6 okienok

Ramona - vitrína 6 okienok

vitrína X

Ramona - vitrína X bez priečky

vitrína X s priečkou

Ramona - vitrína X s priečkou

Technický výkres

Ramona - technický výkres
Ramona - technický výkres
Ramona - technický výkres
OBJEDNAŤ VÝFREZ RAMONA