HLBOKO FRÉZOVANÉ STRIEKANÉ DVIERKA

Ravel

OBJEDNAŤ VÝFREZ RAVEL
Ravel - plný výfrez

plný výfrez

Ravel - čielko zásuvky

čielko zásuvky

HLBOKO FRÉZOVANÉ STRIEKANÉ DVIERKA

Ravel

Hlboko frézované striekané dvierka Ravel
Ravel - plný výfrez

plný výfrez

Ravel - čielko zásuvky

čielko zásuvky

vitrína prázdna

Ravel - vitrína prázdna

vitrína 6 okienok

Ravel - vitrína 6 okienok

Technický výkres

Ravel - technický výkres
Ravel - technický výkres
Ravel - technický výkres
OBJEDNAŤ VÝFREZ RAVEL