HLBOKO FRÉZOVANÉ STRIEKANÉ DVIERKA

Schubert

OBJEDNAŤ VÝFREZ SCHUBERT
Schubert - plný výfrez

plný výfrez

Schubert - čielko zásuvky

čielko zásuvky

HLBOKO FRÉZOVANÉ STRIEKANÉ DVIERKA

Schubert

Hlboko frézované striekané dvierka Schubert
Schubert - plný výfrez

plný výfrez

Schubert - čielko zásuvky

čielko zásuvky

vitrína prázdna

Schubert - vitrína prázdna

vitrína 6 okienok

Schubert - vitrína 6 okienok

vitrína X

Schubert - vitrína X bez priečky

vitrína X s priečkou

Schubert - vitrína X s priečkou

Technický výkres

Schubert - technický výkres
Schubert - technický výkres
OBJEDNAŤ VÝFREZ SCHUBERT