HLBOKO FRÉZOVANÉ STRIEKANÉ DVIERKA

Vivaldi

OBJEDNAŤ VÝFREZ VIVALDI
Vivaldi - plný výfrez

plný výfrez

Vivaldi - čielko zásuvky

čielko zásuvky

HLBOKO FRÉZOVANÉ STRIEKANÉ DVIERKA

Vivaldi

Hlboko frézované striekané dvierka Vivaldi
Vivaldi - plný výfrez

plný výfrez

Vivaldi - čielko zásuvky

čielko zásuvky

vitrína prázdna

Vivaldi - vitrína prázdna

vitrína 6 okienok

Vivaldi - vitrína 6 okienok

Technický výkres

Vivaldi - technický výkres
Vivaldi - technický výkres
Vivaldi - technický výkres
OBJEDNAŤ VÝFREZ VIVALDI