HĽADÁME NOVÉHO ČLENA
DO NÁŠHO TÍMU
!

HĽADÁME NOVÉHO ČLENA
DO NÁŠHO TÍMU
!

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce
Spišská Nová Ves (Práca vyžaduje cestovanie)

Druh pracovného pomeru
pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 18

Termín nástupu
ihneď

Mzdové podmienky (brutto)
739 EUR/mesiac

NÁPLŇ PRÁCE
Popis práce:
Logista je zodpovedný za dodavky objednaného tovaru, z výroby a tiež dodávky ku zákazníkom podľa pokynov oddelenia predaja a konateľa spoločnosti. Pred rozvozom kontaktuje zákazníkov a dohodne presný termín dodania.
Zároveň je zodpovedný za organizáciu v sklade. Skladové priestory musia byť čisté a musí dbať na prevenciu pracovných úrazov a poškodenia tovaru. Objednáva baliaci materiál, čistiace prostriedky a iný drobný materiál potrebný v sklade. Pripravuje vzorky podľa pokynov z oddelenia predaja.
Tiež je zodpovedný za vozový park v spoločnosti a údržbu VZV.
Rešpektuje a dodržiava eticky kódex a v rámci svojich povinností a kompetencií napĺňa politiku spoločnosti.
Náplň práce
Typické činnosti
• nakladanie tovaru vo výrobe, doprava, vykladanie tovaru v sklade
• nakladanie a doprava ku zákazníkom
• komunikácia termínu dodávky so zákazníkom
• príprava rozpisov prepráv podľa inštrukcií z predaja a konateľa, tlačenie dodací listov
• sledovanie efektívnosti rozpisu ciest s ohľadom na potreby zákazníkov
• čistota a poriadok v sklade, organizácia skladu
• zavádzanie a dodržiavanie noriem BOZP v sklade
• starostlivosť a prevencia poškodenia uskladneného tovaru v sklade
• údržba komunikácie pred skladom hlavne v zimnom období
• údržba VZV vrátanie dodávok plynových bômb, sledovanie technického stavu a platnosti STK
• sledovanie stavu baliaceho, drobného pomocného materiálu a čistiacich potrieb potrebných v sklade
• starostlivosť a údržba o vozový park vrátane kontroly stavu pneumatík, sezónneho prezúvania pneumatík, servis vozidiel, sledovanie servisných intervalov, STK a EK a dodržiavanie čistoty vozidiel
Ďalšie činnosti
• spolupráca s konateľom a oddelením predaja pri koordinácii logistiky
• aktívna komunikácia s riaditeľom spoločnosti, účasť na poradách, zdieľanie informácií od zákazníkov, hlavne spokojnosť s dodávkami, možné problémy, návrhy na zlepšenie rozpisov prepráv, prípadne aj informácie o konkurencii
• účasť na poradách v spoločnosti

Uchádzač musí byť v prvom rade evidovaný na úrade práce, kde je evidovaný ako znevýhodnený na základe niektorého z nasledujúcich bodov:
§ 8
Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
(1) Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je uchádzač o zamestnanie, ktorý je
a) občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie (ďalej len „absolvent školy“),
b) občan starší ako 50 rokov veku,
c) občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan“),
d) občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu, 13c)
e) občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie,
f) štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl 13d) alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana, 13e)
g) občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky, 13f)
h) občan so zdravotným postihnutím.

Záujemcovia budú kontaktovať spoločnosť prostredníctvom emailu: julianamatejkova@gmail.com alebo juliana@aredo.sk.

Pracovné miesto vhodné aj pre

zdravotne postihnutého

Ponúkané výhody

flexibilný čas, mladý tím ľudí, možnosť vytvorenia si vlasttných pracovných návykov

Pracovné podmienky
  • Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim
POZÍCII VYHOVUJÚ UCHÁDZAČI SO VZDELANÍM

Vyššie odborné vzdelanie

Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
  • Skupina B
  • Podskupina B1
OSTATNÉ ZNALOSTI
  • Microsoft Word – elementárna
  • Microsoft Excel – elementárna
  • Microsoft Outlook – elementárna
  • Internet – pokročilá
Spoločnosť AREDO sa zaoberá výrobou striekaných dvierok pre stolárstva a výrobcov nábytku. Zameriava sa na maximálnu kvalitu výroby, krátke dodacie lehoty, širokú škálu farieb a stupňov lesku. Striekané dvierka ponúkame na celom území Slovenska. Najviac zákazníkov máme v súčastnosti na východnom Slovensku. Svojím zákazníkom sa snažíme poskytnúť maximálny servis a odlíšiť sa tým od konkurencie.

Životopisy zasielajte na e-malovú adresu info@aredo.sk